Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur wordt iedere werkdag door de assistentes gehouden van 13.30 tot 16.00 uur. De assistente is een vraagbaak voor tal van eenvoudige medische klachten. Zij zal uw vraag zelfstandig proberen te beantwoorden.

Dit spreekuur is m.n. bedoeld voor het opvragen van uitslagen zoals o.a. laboratoriumonderzoek en foto's. Ook kunt u bijvoorbeeld een verwijsbrief of een machtiging bij haar aanvragen. 

Heeft u een specifieke vraag aan de huisarts zelf? Overleg dit dan met de assistente, u wordt door de huisarts teruggebeld. Dit zal overwegend na 16.00 uur gebeuren.


Telefoonnummers:
Th. Sikkema, Mw. T.L. Kroes en G.R. Tuinman: 0592 - 315456
F.J. Leenstra en J.H. van den Akker: 0592 - 315744


Het is mogelijk dat de uitslag van uw onderzoek al wel binnen is, maar dat deze nog niet beoordeeld is door de huisarts. De assistente zal dan uw naam noteren en de huisarts vragen u hierover terug te bellen.