Huisbezoek

Wanneer het voor u niet mogelijk is om zelfstandig naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Huisbezoeken dient u vóór 10.00 uur aan te vragen.


Telefoonnummers
:
Th. Sikkema, Mw. T.L. Kroes en G.R. Tuinman: 0592 - 315456
F.J. Leenstra en J.H. van den Akker: 0592 - 315744


Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.