Spreekuur uitsluitend op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur dient u vooraf (telefonisch) een afspraak te maken.

U kunt een afspraak maken op werkdagen tussen 8.00 en 11.00 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur 's middags van 13.30-16.00 uur. 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van komst. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard van uw klacht. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd?
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit dan direct aan bij het maken van de afspraak, de assistente zal meer tijd voor u reserveren in de agenda.

Telefoonnummers:

Th. Sikkema, Mw. T.L. Kroes en G.R. Tuinman:  0592 - 315456
F.J. Leenstra en J.H. van den Akker 0592 - 315744