Het Landelijk Schakelpunt

Het Gezondheidscentrum Assen-Oost is aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt. Het Landelijk Schakelpunt is een beveiligd, digitaal netwerk tussen huisartsen, ziekenhuizen en apotheken om medische gegevens uit te wisselen. Dit kan nuttig zijn indien u onverwacht terechtkomt in de spreekkamer van een onbekende arts. Uw medisch dossier kan echter alleen geraadpleegd worden als u daar vooraf toestemming voor gegeven hebt. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar de website www.vzvz.nl/informatiepunt.

U kunt zich via deze link direct stap voor stap registreren 

https://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01054112

Of belt u met het informatiepunt van VZVZ : 070-317 34 56