Jaarlijkse Griepvaccinatie  7 november 2019

Elk jaar plannen we een middag in om geïndiceerde patiënten te vaccineren.

De griepprik is bedoeld voor mensen die extra risico lopen als zij griep krijgen:

  • iedereen van 60 jaar en ouder

Mensen van alle leeftijden met:

  • langdurige hart- en vaatziekten;
  • langdurige longziekten;
  • diabetes (suikerziekte)
  • nieraandoeningen; 
  • weinig weerstand door een andere ziekte, een medische behandeling of medicijnen die de weerstand verlagen zoals chemotherapie.

Ook als u zwanger bent en u behoort tot een van deze risicogroepen, kunt u de griepprik krijgen. De prik heeft geen nadelige effecten voor u of uw ongeboren kind.

Voor deze mensen is de griepprik gratis, u ontvangt hiervoor automatisch een oproepbrief thuis. Mocht u niet tot een van deze categorieën behoren maar toch een griepprik willen dan zijn daar kosten aan verbonden, de assistente kan u precies vertellen hoeveel.

Mensen voor wie het lichamelijk onmogelijk is naar de praktijk te komen kunnen desgewenst de griepprik aan huis krijgen. Dit dient u voor 25 oktober telefonisch aan te vragen bij de assistente.

Griep-geïndiceerde patiënten ontvangen in het najaar een oproepbrief met tijdschema thuisDeze brief moet u op de vaccinatiedag afgeven op de praktijk. Op deze manier kunnen we goed registreren wie de griepprik heeft ontvangen. 

Indien u geen gebruik wilt maken van de griepprik, hoeft u ons daarover niet in te lichten. 

Handige websites